Z akého materiálu stavať murovaný dom?

Väčšina stavieb vo svete je vyrobená z muriva a aj u nás je dnes najčastejšou voľbou. Stavebný svet je nemožný bez muriva, avšak pálená tehla nie je jediná možnosť na takúto výstavbu.

Pálené, keramické tehly, vápennopieskové a pórobetónové tvárnice

Na výber máte okrem pálených, keramických tehál aj vápennopieskové a pórobetónové tvárnice, a tiež aj tvarovky určené pre systém strateného debnenia. Pálené, keramické a vápennopieskové tehly sú dlhodobo známe bloky, ktoré sa ukladajú v radoch na väzbu a spájajú sa pomocou malty. Jednotlivé typy stavív sa líšia vlastnosťami, čo však majú spoločné, je presný tvar a murovanie na tenkú škáru. Vďaka presnému tvaru a perodrážke na zvislých plochách sa zvislé spoje obídu bez malty, na vodorovné škáry stačí vrstva špeciálnej malty v hrúbke len asi 1 mm.

Výhodou takéhoto systému murovania je minimum malty, čo ovplyvňuje zabudovanú vlhkosť v stavbe, ktorej je tak minimum, ako aj eliminovanie tepelných mostov v mieste škár. Pri murovaní z pálených tehál môžete použiť ako spojovací materiál aj murovaciu penu, ktorá sa nanáša z tuby pomocou aplikačnej pištole. Výhodou je, že ňou môžete murovať až do teploty -5 °C, nemusíte ju namiešať, postačí vám vyššie spomenutá aplikačná pištoľ a jej nanášanie je veľmi jednoduché.

Tvarovky systémov strateného debnenia

Úplne odlišné murovanie je z tvaroviek systému strateného debnenia – napr. štiepkocementové, ktoré sú sčasti vyplnené polystyrénom alebo celé vyrobené z polystyrénu, či ľahkého keramického betónu. Do dutých tvaroviek sa vkladá oceľová výstuž a tvarovky sa priebežne po vymurovaní niekoľkých radov zalievajú betónom. Ten v konečnom dôsledku vytvorí nosnú a zároveň akumulačnú vrstvu. Takéto murovanie je oveľa komplikovanejšie, preto by ste to mali ponechať špecializovanej firme zaoberajúcej sa týmto spôsobom výstavby.

Podstatné vlastnosti

Od každého múru sa prirodzene očakáva pevnosť. Zároveň predpokladáme, že obvodový bude tepelnoizolačný a vnútorný protihlukový. Tehly, pórobetón aj vápennopieskové murivo dokážu tieto očakávania splniť, avšak každý materiál trochu iným spôsobom. Niektorí výrobcovia tehál majú v ponuke špeciálne tvarovky so zvukovou izoláciou.

Podstatné rozdiely sú v spôsobe splnenia nárokov na obvodové murivo, ktoré sú vo svojej podstate protichodné. Tým, že aby obvodové steny pevné a nosné, čo sú typické vlastnosti materiálov s vysokou hustotou a objemovou hmotnosťou, no zároveň aby dobre tepelne izolovali, čo je naopak typická vlastnosť materiálov s nízkou hustotou. Ako sa teda v tom zorientovať?

Pálená tehla

Je to tradičný stavebný materiál, ktorý sa už svojim predchodcom veľmi nepodobá ani rozmermi, ba ani štruktúrou črepu. Na rozdiel starej plnej tehly sa dnes muruje z väčších blokov, čím sa zrýchlila výstavba a zmenšilo sa množstvo škár, ktoré boli najslabším miestom muriva. Podiel škár a malty v murive výrazne znížila aj výroba rozmerovo presných brúsených tehál.

Základom zmesi na výrobu tehál je aj dnes tehliarska hlina, ktorá sa lisuje do požadovaného tvaru, suší a nakoniec vypáli. V súčasnosti sa však do nej primiešavajú okrem iného prímesi, ktoré vyhoria počas pálenia. Sú to napríklad drevené piliny, ktoré spôsobia to, že po vyhorení zostanú v črepe drobné vzduchové dutinky, a tým sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti tehly. Izolačnú schopnosť zvyšuje aj tzv. voštinová štruktúra, teda systém zvislých rebier a dutín, pretože vzduch, ako je známe, je skvelý izolant.

Aj napriek tomu, že mnohé dnešné voštinové tehly spĺňajú požiadavky tepelnotechnickej normy, ešte lepšie parametre dosahujú tehly s vyplnenými dutinami – izolantom, a to buď polystyrénom alebo minerálnou vlnou. Izolácia je v nich navyše chránená a tepelnoakumulačná schopnosť múrov zostáva zachovaná. Pokiaľ sa rozhodnete tehlové murivo ešte aj zatepliť, dbajte na dodržanie technológie. Zatepľovať sa musia suché múry s tenkou vrstvou omietky s použitím kotiev určených do dierovaných tehál.

Pórobetónová tvárnica

Pórobetón je materiál, ktorého zloženie je kremičitý piesok, vápno, cement, voda, kypridlo a v konečnom dôsledku aj vzduch uzavretý v materiáli. Počas výroby totiž vznikajú v hmote uzavreté póry, ktoré ovplyvňujú vlastnosti hotového produktu. Ide o presné ľahké tvárnice, ktoré môžete na potrebnú mieru odrezať ručnou pílkou. V ponuke je aj celá škála špeciálnych dielcov. Jednoducho, skladačka stvorená na výstavbu svojpomocne, ktorá je aj fyzicky zvládnuteľná.

Pórobetón má vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti a keďže vzduchové dutiny, ktoré obsahuje sú uzavreté, potrebnú vzduchotesnosť obvodových stien dosiahnete aj bez toho, aby ste sa o to usilovali. Jeho prirodzenou vlastnosťou je výborná tepelnoizolačná schopnosť. Akumulačná schopnosť pórobetónu je tiež dostatočná, navyše sa dá v rámci celého domu zvýšiť vhodnou voľbou materiálu na konštrukciu podláh.

Vápennopieskové tehly

Vyrábajú sa z vápna, piesku a vody, navyše s nízkymi energetickými vstupmi, majú teda pomerne nízku uhlíkovú stopu. Aj keď sú východiskové suroviny podobné, na rozdiel od pórobetónu ide o materiál s veľmi vysokou hustotou, z čoho vyplývajú jeho typické vlastnosti, mimoriadna pevnosť, a tiež vysoká tepelnoakumulačná a protihluková schopnosť.

Vďaka pevnosti blokov je možné dosiahnuť potrebné statické vlastnosti pri relatívne malej hrúbke muriva. Vysoká akumulačná schopnosť zase zaistí, že v lete sa interiér menej prehrieva, pretože steny sú schopné naakumulovať veľké množstvo tepla.

Aby mali obvodové steny aj dostatočné tepelnoizolačné parametre, používa sa tzv. sendvičová konštrukcia, čo znamená, že murivo je doplnené o vonkajšiu vrstvu tepelnej izolácie, ktorá môže byť z polystyrénu, alebo z minerálnej vlny. Hlavné výhody takýchto blokov sú dve:

  • hrúbkou tepelnej izolácie sa dá celkom presne dosiahnuť požadované tepelnoizolačné schopnosti
  • požadovaná izolačná schopnosť sa dá dosiahnuť pri minimálnej hrúbke obvodových stien, vďaka čomu zostane viac využiteľnej vnútornej plochy.

Aj vápennopieskové tvárnice sú veľmi presné, vďaka čomu je povrch stien mimoriadne rovný a stačí naň len tenká vrstva omietky. S vysokou hustotou materiálu je však spojená aj vyššia hmotnosť. Sú tvrdé a to má svoje výhody aj nevýhody. Sekania drážok na rozvody sa však obávať nemusíte. Na rozvody môžete využiť vnútornú dutinu.

Stratené debnenie

Tvarovky na stavbu strateného debnenia sa vyrábajú a dodávajú v rôznych veľkostiach a typoch. Sú to prefabrikované výrobky, ktoré sa ukladajú podobne ako tradičné murovacie prvky – tehly a tvárnice do vodorovných radov, ktoré sa následne preväzujú presahom jednotlivých tvaroviek podobne ako murivo. Tvarovky sa kladú buď nasucho, alebo sa spájajú murovacou maltou.

Je veľmi dôležité upriamiť pozornosť na to, že ku konštrukciám z tvaroviek strateného debnenia nemožno pristupovať úplne rovnako ako k murovaným konštrukciám! Z povahy materiálu je vždy nutné k týmto konštrukciám pristupovať ako ku konštrukciám z prostého betónu alebo ku konštrukciám železobetónovým!

Pri budovaní za pomoci tvaroviek strateného debnenia sa vyskytujú tri najčastejšie chyby:

  • jednotlivé ložné a styčné škáry radov tvaroviek nelícujú, sú roztvorené a pri betonáži potom betónová zmes týmito roztvorenými škárami vyteká von
  • nedokonalé vymurovania tvaroviek a následné vytekanie betónovej zmesi roztvorenými škárami von vo výsledku pôsobí ako vada
  • nesprávne vykonané alebo žiadne vystuženie

Absencia statika, ktorý by dohliadol na vykonávané práce sa vo výsledku môže prejaviť v poruchách konštrukcií takého rázu, že oprava už nie je možná a je nutné vykonať demoláciu objektu. Tvarovky strateného debnenia sú veľmi obľúbené aj pre drobných stavebníkov, vykonávajúcich výstavbu z prevažnej časti svojpomocne. Konštrukcie z tvaroviek strateného debnenia sú ale regulárnymi nosnými konštrukciami, a preto musí byť ich návrh vždy doložený riadnym statickým výpočtom.

Z akého materiálu stavať murovaný dom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejsť na začiatok